Współpraca z Doradcą Podatkowym umożliwia optymalizację obciążeń podatkowych Podatnika, wskazywanie luk prawnych i najkorzystniejszych rozwiązań, reprezentowanie Klienta przed urzędami oraz sądami administracyjnymi.

Nasza pomoc obejmuje np.:

 • udzielanie porad, sporządzanie opinii w zakresie obowiązków podatkowych,
 • sporządzanie wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych,
 • prowadzenie księgowości oraz załatwianie formalności związanych z rozliczeniami przedsiębiorców,
 • doradztwo podatkowe w zakresie przekształceń przedsiębiorstw,
 • reprezentowanie klienta w sporach z aparatem skarbowym, sądem,
 • optymalizację kosztów zatrudnienia (umowy o pracę, cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie),
 • doradztwo związane z zawieraniem transakcji finansowych (podatkowe aspekty umów leasingowych, faktoringu, kredytów),
 • analizę obciążeń podatkowych i ich optymalizację, planowanie podatkowe, przeglądy podatkowe,
 • analizę umów gospodarczych w kontekście zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie dokumentacji dla podmiotów powiązanych w zakresie cen transferowych,
 • rozliczenia podatkowe związane z postępowaniem w sprawach dotyczących dochodów nieujawnionych,
 • doradztwo podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz pożyczek,
 • zwroty VAT związane z budownictwem mieszkaniowym (VZM),
 • zwroty z krajów UE (VGAT-REF),
 • doradztwo w zakresie wdrożenia systemów optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie.